Team – Regioapotheek Rivierenland BV – Tiel

Regioapotheek Rivierenland BV

President Kennedylaan 1d 4002WP Tiel Tel:0900-6006666

Team

Het team van Regioapotheek Rivierenland bestaat uit goed opgeleide, bekwame assistentes. Zij verzorgen uw recept zowel overdag (wanneer u een bezoek heeft gebracht aan een van de specialisten in het ziekenhuis of ontslagen wordt uit het ziekenhuis) als ook in de avond-, nacht- en weekenddienst (als u een recept heeft gekregen van de Huisartsenpost of Spoedeisende Hulp).