Algemeen – Regioapotheek Rivierenland BV – Tiel

Regioapotheek Rivierenland BV

President Kennedylaan 1d 4002WP Tiel Tel:0900-6006666

Algemeen

Advies en uitleg

Voor een optimale werking van geneesmiddelen is het erg belangrijk dat u weet hoe u ze moet gebruiken. Daarom zullen we altijd uitleg geven als u een medicijn voor het eerst gaat gebruiken. De belangrijkste informatie staat ook op het etiket. Daarnaast heeft elk medicijn een bijsluiter met informatie over het gebruik, eventuele bijwerkingen of wisselwerkingen met andere middelen of alcohol. Indien u last van een bijwerking heeft kunt u dit doorgeven aan uw eigen apotheek.

Informatie

U kunt natuurlijk altijd bij ons terecht met vragen en we doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Ook voor informatiemateriaal over ziekten en medische hulpmiddelen en vragen over geneesmiddelen die u zonder recept in de apotheek kunt halen, bent u tijdens de reguliere openingstijden bij ons aan het juiste adres.

Medicatiebewaking

U krijgt een receptgeneesmiddel niet zomaar mee. Wij controleren zorgvuldig of u het middel zonder problemen kunt gebruiken. Door de koppeling via het LSP kunnen wij u optimaal adviseren, mits u toestemming heeft gegeven voor de uitwisseling van medicatiegegevens.

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. We zijn gebonden aan ons beroepsgeheim en aan het privacyreglement van onze beroepsorganisatie. U kunt erop rekenen dat uw gegevens alleen in te zien zijn door de apothekers, de assistenten, uw arts en uzelf.

Vergoeding

Wij declareren uw medicatie indien mogelijk bij uw zorgverzekeraar. In de avond-, nacht- en zondagsdienst geldt een hoger dienstverleningstarief voor receptmedicijnen dan overdag, het zogenaamde ANZ tarief. Dit dienstverleningstarief wordt jaarlijks vastgesteld samen met de zorgverzekeraars en is kostendekkend. Daarnaast worden sommige medicijnen niet vergoed, en met sommige verzekeraars hebben wij geen contract. Hiervoor gelden dan de volgende prijzen:

Wat kost farmaceutische zorg in uw apotheek?

Diensten bij uitgifte van UR* -geneesmiddelen Prijs**
Standaarduitgifte Van toepassing op de terhandstelling▀ van geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (UR-geneesmiddelen) als het geen weekuitgifte is € 6,25
Weekuitgifte Wekelijks van toepassing op de terhandstelling van een UR-geneesmiddel  in weekdoseerverpakking  €15
Eerste uitgifte Toeslag voor de uitleg bij het eerste gebruik van een UR-geneesmiddel (Alleen wanneer het betreffende geneesmiddel in de afgelopen 12 maanden niet eerder is gebruikt)   €6,25
Gewone bereiding Toeslag voor de bereiding van een UR-geneesmiddel n.v.t.
Bijzondere bereiding Toeslag voor een bijzondere bereiding van een UR-geneesmiddel (uitsluitend van toepassing bij de verwerking van gevaarlijke stoffen of wanneer een geneesmiddel onder steriele omstandigheden moet worden gemaakt)  €95
Avond/Nacht/Zondag Van toepassing wanneer een recept voor een UR-geneesmiddel wordt aangeboden na 18.00 uur en voor 8.00 uur of op een zondag of feestdag  €35,40
Toeslag huisbezoek Het tarief dat in rekening wordt gebracht als de zorg bij de patiënt thuis wordt uitgevoerd. Dit geldt niet voor bezorgen.  € 6,25

 

Overige zorgverlening Prijs***
Medicatiebeoordeling Beoordeling van de geneesmiddelen in een persoonlijk gesprek bij
gebruik van meerdere UR-geneesmiddelen
€ 70,-
Instructie hulpmiddel bij UR-geneesmiddel Het geven van uitleg bij het gebruik van een hulpmiddel dat nodig is voor het
juiste gebruik van een UR-geneesmiddel
€ 6,25
Farmaceutische begel. poli-bezoek/ ziekenhuisopname Het op verzoek doorgeven van het gebruik van UR-geneesmiddelen van de
patiënt bij opname in het ziekenhuis
€ 10
Farmaceutische begel. ontslag ziekenhuis Het op verzoek verwerken in het patiëntendossier van het gewijzigde gebruik
van UR-geneesmiddelen na opname in het ziekenhuis
€ 15
Voorlichting zelfmanagement Het ondersteunen van patiënten in groepsverband d.m.v. informatie-
bijeenkomsten over UR-geneesmiddelen
n.v.t.
Advies farmac. zelfzorg Het op verzoek adviseren over het gebruik van een zelfzorgmedicijn in
combinatie met UR-geneesmiddelen die de patiënt ook gebruikt/wil gebruiken
€ 6,25
Advies geneesmiddel- gebruik tijdens reis Het op verzoek verstrekken van advies over het gebruik en bewaren van UR-
geneesmiddelen tijdens een reis en in een ander klimaat
€ 6,25 
Advies ziekterisico tijdens Reizen Het op verzoek verstrekken van informatie over het gebruik van UR-genees-
middelen in verband met ziekterisico bij reizen
€ 6,25
Niet ter hand stellen Het in overleg met arts of patiënt weloverwogen niet ter hand stellen van een
door een arts voorgeschreven UR-geneesmiddel
€ 6,25

* UR = uitsluitend recept       ** inclusief 6% BTW      *** Btw-vrijstelling

Bovenstaande prijzen zijn van toepassing op:

  • consumenten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende apotheek
  • niet verzekerde consumenten      
  • de terhandstelling van UR-geneesmiddelen waarvan de vergoeding niet via het basispakket van de zorgverzekering wordt gedekt.

In andere gevallen gelden de prijzen die met de zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Vergoeding door de zorgverzekeraar geschiedt op basis van de polisvoorwaarden. Lees daarom de voorwaarden en vergoedingen van uw zorgverzekering goed door.

▀ Terhandstelling: alle zorg die uw apotheker en het team leveren nadat u uw recept hebt overhandigd. Uw apotheker of een assistente neemt het recept in ontvangst en controleert het middel en de dosering. Ook wordt gecontroleerd of het medicijn samengaat met eventuele andere medicijnen. U ontvangt het medicijn met een uitleg over het gebruik en mogelijke bijwerkingen.

Ingangsdatum: 01-01-2023